Logo Life Citywater_logo_small

Lehdistötiedote 31.5.2014

Tervetuloa seuraamaan Itämeren suojelutyöstä keskustelevia kansainvälisiä työryhmätapaamisia maanantaina 2.6.2014 Åbo Akademin Arkeniin!

Ensimmäinen tilaisuus, Itämeri-foorumin ympäristöteemafoorumi, järjestetään otsikolla ”Save the Sea – Is it worth it?”. Poikkitieteellisessä paneelikeskustelussa eri alojen asiantuntijat keskustelevat Itämeren pelastamisesta taloudellisesta, luonnontieteellisestä, viestinnällisestä ja oikeustieteellisestä näkökulmasta. Seminaarin järjestää Itämerihaaste-verkosto, Centrum Balticum ja Åbo Akademi.

Tämän jälkeen, Itämeri-foorumin rinnakkaistilaisuutena järjestettävässä työpajassa, ”Save the Sea – Communication as a tool for water protection”, esitellään tuoreen Virossa, Latviassa ja Liettuassa tehdyn viestintäkyselyn tuloksia. Miten kansalaiset ja kunnalliset virkamiehet suhtautuvat Itämeren suojeluun? Ketkä ovat heidän mielestään vastuussa Itämeren pelastamisesta? Tulokset esitellään ensimmäistä kertaa kansainvälisessä tilaisuudessa. Työpajan järjestää EU Life+ rahoittama CITYWATER-hanke.

13.30-15.15 Save the Sea – is it worth it?
16.00-18.00 Save the Sea – Communication as a tool for water protection

Tilaisuuksien ohjelmat löydätte liitteenä. Tilaisuudet järjestetään maanantaina 2.6.2014 Åbo Akademilla, Tehtaankatu 2, Turku.
Paikalle saapuvia toimittajia pyydetään ilmoittautumaan ennen tilaisuuksien alkua Tina Nyforsille osoitteeseen tina.nyfors@hel.fi tai puh. 040 510 2192. Lisätietoja Itämeri-foorumista antaa Hanna Ekman, hanna.ekman@centrumbalticum.org ja puh. 0400 809 822.

Download press release as PDF

– – –

Logo Life Citywater_logo_small
Pressmeddelande 31.5.2014

Välkommen att följa med diskussioner kring internationellt Östersjöskydd måndagen den 2 juni 2014 på Åbo Akademi, Arken!

Del 1 är ett seminarium som ordnas inom ramen för Östersjöforumet under temat miljö. Seminariet har rubriken ”Save the Sea – Is it worth it?” och bjuder på en tvärvetenskaplig paneldiskussion där experter från olika områden diskuterar Östersjöskydd ur olika synvinklar: ekonomi, naturvetenskap, kommunikation och rättsvetenskap. Seminariet arrangeras av Östersjöutmaningen, Centrum Balticum och Åbo Akademi.

Del 2 är ett sidoevenemang till Östersjöforumet, en workshop som går under rubriken ”Save the Sea – Communication as a tool for water protection”. Där presenteras färska resultat från en undersökning som gjorts om miljökommunikation i Estland, Lettland och Litauen. Hur förhåller sig medborgare och kommunalt anställda till Östersjöskydd? Vem anser de att är ansvariga för att rädda Östersjön? Undersökningens resultat presenteras för första gången i ett internationellt sammanhang under workshopen. Workshopen arrangeras av det EU Life+ finansierade projektet CITYWATER.

13.30-15.15 Save the Sea – is it worth it?
16.00-18.00 Save the Sea – Communication as a tool for water protection

Som bilaga finns programmen för seminariet och workshopen, som arrangeras måndagen den 2.6 2014 på Åbo Akademi, Fabriksgatan 2 i Åbo.

Om ni vill delta i evenemangen ber vi er anmäla er innan de börjar till Tina Nyfors, tina.nyfors@hel.fi eller tfn 040 510 2192. Mer information om Östersjöforumet ger Hanna Ekman, hanna.ekman@centrumbalticum.org eller tfn 0400 809 822.

Download press release as PDF