CITYWATER

Kuidas ja Miks
life“CITYWATER – Võrdlusuuringud linnade veekaitses” on kolm aastat kestev projekt, mille eesmärgiks on parandada Läänemere rannikuvee kvaliteeti. Tähelepanu keskmes on  konkreetsete veekaitse meetmete leidmine kohaliku omavalitsuse tasemel, rõhutades siinjuures linnade ja valdade tähtsust.
Läänemere äärsed linnad ja vallad on rannikuveest otsesed kasusaajad, kuid nad ka mõjutavad mere seisukorda läbi erinevate tegevuste. Seetõttu on  linnade ja kohalik omavalitsuste rolli rannikuvee seisundi parandamisel kui ka  Läänemere kui terviku juures äärmiselt oluline.
CITYWATER on tihedas koostöös Läänemere väljakutse projektiga (Baltic Sea Challenge), ning projekti fookus on suunatud Balti riikidele: Eestile, Lätile ja Leedule.

Tegevused

● Läänemere väljakutse võrgustiku tutvustamine
● Keskkonnaalase kommunikatsiooni parandamine Balti riikide vahel.
● Sademevee probleemide lahenduste leidmine Helsingis, Turus ja Tallinnas
● Tasuvusanalüüs eutrofeerumise vähendamiseks
● Projekti tulemuste levitamine

CITYWATER lühidalt

● Fookuses: Konkreetsed tegevused kohalikul tasemel Läänemere olukorra parandamiseks
● Partnerid: Helsingi (juhtiv partner), Turu, Tallinna ja Tallinna Ülikool.
● Kestvus: 1 Oktoober 2012- 31 September 2015
● Eelarve: 1,2 miljonit eurot
● Rahastaja: Kaasfinantseeritud Euroopa Komisjoni Life+ projektist (50%), Soome Keskkonnaministeerium ja teised partnerid

Loe veel: